Kdo jsme?

Agropodnik, a.s. Velké Meziříčí je ekonomicky stabilním podnikem, jehož hlavním předmětem je obchod s rozhodujícími vstupy a výstupy zemědělské prvovýroby. Naše firma má dvě divize. Divize Velké Meziříčí se zabývá převážně prodejem volně ložených i pytlovaných průmyslových hnojiv, službami v zemědělství, nákladní dopravou a pronájmem nebytových prostor. Divize Žďár nad Sázavou nabízí nákup, posklizňovou úpravu, skladování a prodej zemědělských komodit, výrobu a prodej krmných směsí, doplňkových krmiv a krmných surovin, nákup, skladování a prodej agrochemikálií, laboratorní rozbory rostlinných produktů, krmiv a krmných surovin, poradenskou a servisní službu pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Střediska se nachází ve Žďáře nad Sázavou, Křižanově, Bystřici nad Pernštejnem, Veselíčku a Velké Bíteši.

30+

let zkušeností

2+

divize

7+

středisek

1973

Založen Agrochemický společný zemědělský podnik
pro specializované služby v rostlinné výrobě se sídlem ve Velkém Meziříčí

1992

Po privatizaci se podnik rozvíjí jako akciová společnost

2000

Koupě zemědělské části společnosti ZZN
Žďár nad Sázavou a.s.

2002

rekonstrukce výrobny krmných směsí

Naše vedení

Ing. Radvan Kosek

Ředitel

Ing. František Smejkal

Obchodní náměstek, hnojiva

Ing. Josef Dobrovolný

Vedoucí krmiv

Kde nás najdete