Lukáš Broža

Vedoucí výrobně obchodního úseku Žďár

605 223 664

Michal Marek

Vedoucí sil

736 626 430

Ing. Bohuslav Kocián

Vedoucí sila Křižanov

603 863 364

Josef Bartošek

Vedoucí sila Velká Bíteš

736 626 431

Petr Váša Bc

Vedoucí sila Bystřice n. P.

778 962 833

Komodity

Obchod s rostlinnými komoditami je pro nás významným segmentem. Naše společnost umí nabídnout kompletní služby v oboru komodit. Zabývá se nákupem, posklizňovou úpravou, skladováním a prodejem rostlinných komodit.

Při posklizňové úpravě a skladování využívá naše společnost ověřené moderní a výkonné technologie. K dispozici je též  sušící kapacita ve velkokapacitních skladech ve Žďáře nad Sázavou a v Křižanově. Celý proces je pak sledován důkladnou laboratorní kontrolou jak při nákupu, vlastní úpravě, tak při následném prodeji. Speciální laboratorní kontrola je také věnována při příjmu, skladování a výdeji krmných komodit pro výrobu krmných směsí.

Nakupované potravinářské obiloviny jsou určeny pro tuzemský zpracovatelský průmysl (mlýny, sladovny a pivovary), olejniny pro tuzemské i zahraniční odběratele, krmné obiloviny jsou určeny z převážné části pro vlastní výrobu krmných směsí.

Aktuálně máme k dispozici skladovou kapacitu cca 60 000 t ve vlastních skladech ve Žďáře nad Sázavou, Veselíčku, Křižanově, Bystřici nad Pernštejnem a Velké Bíteši. Na všech skladech společnost disponuje moderní a výkonnou technologií jak pro posklizňovou úpravu a skladování, tak pro laboratorní kontrolu.

Poskytujeme všechny související služby, jako je přeprava, kontrola jakosti, čištění a skladování.

Naše společnost umí nabídnout kompletní služby v oboru komodit. Zabývá se nákupem, posklizňovou úpravou, skladováním a prodejem rostlinných komodit.

Kde vykupujeme

  • Žďár nad Sázavou
  • Křižanov
  • Bystřice nad Pernštejnem
  • Velká Bíteš
  • Veselíčko

Krmné obiloviny

Pšenice, ječmen, oves, triticale, kukuřice

Potravinářské obiloviny

Pšenice potravinářská, sladovnický ječmen, žito potravinářské, oves

Olejniny

Řepka olejná

Reference